DELA

Välfärd

Det känns bra att den liberala lagtingsgruppen värnar om vår trygghet. Men ni verkar leva i en annan värld än min.
I min värld kommer jag inte att uppleva ”den största ekonomiska svackan i historisk tid” 30-talet existerar kanske inte för en liberal.
Ni är ansvarsfulla och framsynta och lägger därför ner Naturbruksskolan. Ni fattar inte vilken resurs det är för Åland. Varför inte sjöfartsläroverket? Kastar ni tärning?
Nu kommer det roligaste ”jämfört med Sverige och Finland har vi fortfarande en hög levnadsstandard”. Mina vänner i Sverige kan inte vidimera det, så jag vill gärna veta var ni fått uppgifterna om att Sverige har en låg levnadsstandard.
Ni prisar regeringen, men jag förstår inte varför. I lågkonjuktur satsar man på utbildning, nybyggen mm . Full fart framåt inte bakåt enligt er filosofi.
Förhoppningsvis har naturbruksskolan ett aktivt fack bakom sig.
Tommy Uhlin