DELA

Våldet mot kvinnor måste få ett slut

Det är många som har berörts av den svenska skådespelaren Josefin Nilssons öde, jag är en av dem. Det är hemskt att så många visste hur det var ställt och att så få gjorde något. Dessutom, vad säger det egentligen om vår kultur när offren (!) skäms? Vi behöver nog också se oss själva i spegeln, för vad gör vi åt det faktum att det faktiskt inte bara handlar om Josefin Nilsson. Våld i nära relationer är vanligt i hela Norden och Europa. I snitt varannan vecka dödas t.ex. en kvinna i en närrelation i Finland och experter säger att ungefär 30 procent av kvinnorna i Finland har upplevt våld i nära relationer (ja, du ser rätt!).

Här på Åland genomfördes det för två år sedan en enkätundersökning som inte heller bjöd så uppmuntrande läsning. Totalt 28 procent hade i något skede av sitt liv varit utsatta för våld i nära relationer och fler än var tredje kvinna rapporterade om tidigare utsatthet. Våld i nära relationer drabbar också barn, var tredje som hade blivit utsatt under de senaste tolv månaderna bodde tillsammans med barn.

Tyvärr verkar det ironiskt nog fortfarande vara så att det tar mera skruv när män säger ifrån. Det är synd att det är så, men därför är det dags att vi män börjar göra klart att vi inte tycker att det på något sätt är okej med våld mot kvinnor. Vi har alla ett ansvar för att motverka tystnadskulturen.

På EU-nivå behövs också förändring. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) är den första juridiskt bindande instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. EU har dock ännu inte ratificerat dokumentet eftersom det blockeras av 7 länder. Det är en skam.

Jag vill inte föra hela vår jämställdhetspolitik till EU-nivå av den enkla anledningen att jag inte vill att länder som Ungern och Polen ska vara med och styra över vår jämställdhetspolitik. Jag vill däremot se ett EU som i alla fall tar krafttag mot just våld mot kvinnor. Att snabbt ratificera Istanbulkonventionen är ett första steg i den riktningen. I förlängningen behöver vi sedan ett EU-direktiv specifikt inriktat på att bekämpa våld mot kvinnor.

Vi behöver alltså förnuftiga beslut också på EU-nivå och ett större engagemang också från oss män, för såhär kan det tusan inte fortsätta!

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET