DELA

Våld mot kvinnor är ett strukturellt problem

Det är bra att även Stephan Toivonen vill arbeta för minskat våld i samhället! Givetvis är även jag och liberalerna emot alla former av våld, men tyvärr så ligger Finland högt i våldsstatistiken och Åland är knappast undantaget, därav min motion i stadsfullmäktige.

Min motion utgår från Istanbulkonventionen samt mina erfarenheter från att ha arbetat som barnmorska i över 20 år.

Mäns våld mot kvinnor tenderar att utföras mera systematiskt och av någon man som står eller stått henne nära, och utförs vanligtvis i hemmet – den plats som borde vara som tryggast. Bakgrunden till motionen är även att det finns hjälp att få för en man med våldsproblematik – men för en utsatt kvinna kan den enda möjligheten att få hjälp vara att bekosta den själv, vilket kan vara en av orsakerna till att få kvinnor söker hjälp.

Jag upplever att det våld som kvinnor och barn utsätts för är osynligt och normaliserat och valde därför att lyfta frågan. Att våldet bara förekommer i vissa kulturer, grupper eller samhällsklasser är inte min erfarenhet, och väldigt ofta förekommer andra former av våld än just fysiskt våld.

Motionen lyfter fram behovet av det viktiga förebyggande arbetet, men även olika insatser, och allt våldspreventivt arbete är välkommet och mycket tror jag redan görs men kan säkert utvecklas. Jag hoppas Toivonen kan komma med förslag på åtgärder, för det ena behöver inte utesluta det andra. Tillsammans bryter vi tystnaden, erkänner och synliggör problematiken för att minska våldet, då kommer flera att våga söka hjälp. Då måste hjälpen finnas där!

Pernilla Söderlund

Mariehamnsliberalerna