DELA

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär stor personlig tragedi för den direkt våldsutsatta, som oftast är kvinnor, men också för de eventuella barn som tvingas växa upp under mycket osunda förhållanden. Dessutom har det stora negativa samhällseffekter. I Ryssland avskaffas lagen mot våld i hemmet.

Runt om i västvärlden ifrågasätts kvinnors rättigheter. Och det berör oss, det som händer i omvärlden påverkar oss. Det positiva är att också vi kan påverka omvärlden. Vi behöver alltså ta ansvar och vara en motpol till det som sker runtom oss.

Första steget till förändring är ökad kunskap. Landskapsregeringen erbjuder i februari utbildningstillfälle för alla som har möjlighet att arbeta med frågan om våld i nära relationer. Det berör alltså många, alla i ledarroll kan möta anställda som är våldsutsatta, liksom alla lärare, dagispersonal, vårdanställda och många fler.

Jag hoppas på fullt hus och därefter handling! Vi måste få till gränsöverskridande vårdkedjor, bättre hjälp för den våldsutsatta och ett effektivt förebyggande arbete!

Ingrid Johansson

Liberalerna