DELA

Våld i nära relationer löses inte med medling

Finland har år 2015 godkänt Istanbul-konventionen som är Europarådets allmänna avtal för att förhindra våld mot kvinnor. Artikel 48 i konventionen förutsätter att offer för våld i nära relationer inte tvingas till alternativa tvistlösningsprocesser eller påföljder. Det betonas att på grund av dynamiken i våld i nära relationer kan inte den som utsatts för våld vara i en jämlik situation med utövaren vid medling. Därför bör medling undvikas.

En kvinna som gång på gång blir utsatt för trakasserier och våld traumatiseras. Även om medling ska vara frivilligt kan det vara svårt för en traumatiserad kvinna att värja sig från medling. I värsta fall kan medlingsförfarandet utsätta kvinnorna för mera våld efter medlingen, något som också CEDAW-kommittén som granskar hur konventionen implementeras har påpekat i sina rapporter gällande Finlands situation.

Trots detta är medling vid våld i nära relationer fortfarande vanligt i Finland. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd utgjorde andelen våld i nära relationer hela 17 procent av alla brott- och tvistemål som fördes till medling år 2018. Det är 17 procent för mycket. Enbart polis och åklagare kan hänvisa ärenden till medling. Många poliser och åklagare har inte fått tillräcklig utbildning om medling vid våld i nära relationer. Målsättningen med medling är vanligtvis att minska antalet rättegångar. Detta får dock inte ske på bekostnad av offrets rättsskydd.

Mariehamns Zonta Club tillhör distrikt 20, vilket innefattar Finland och Estland med 65 klubbar och cirka 1 500 medlemmar. Mariehamns Zonta Club har tagit initiativ till att distriktet med alla medel ska verka för att myndigheterna tillser att medling i samband med våld i nära relationer upphör i Finland.

Zontarörelsen genomför sedan år 2012 en återkommande global kampanj kallad Zonta Says No to Violence Against Women under tiden 25 november till 16 december. Mariehamns Zonta Club uppmanar alla att under kampanjdagarna bära orange för att hjälpa oss att synliggöra det viktiga arbetet som pågår.

STYRELSEN FÖR MARIEHAMNS ZONTA CLUB