DELA

Väl rutet socialnämnden!

Mariehamns socialnämnd har i sitt remissvar gällande ny hemvårdsstödslagstiftning konstaterat att valfrihet inte är det samma som ökad jämställdhet. Ett påstående som nog var och en kommer fram till om man håller handen på hjärtat och har förnuftet till hands. Jag hävdar dessutom att jämställdhet ger frihet.

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. Ett jämställt uttag av föräldradagar jämnar ut löneklyftan mellan kvinnor och män. Barns vars föräldrar delar på hemmavarandet får en vidgad syn på vad man kan göra som flicka/kvinna respektive pojke/man. En lagstiftning som skapar normer om att även pappor ska vara hemma gör det lättare för män att kräva sin rätt att vara hemma från arbetsplatser där det inte är socialt accepterat.

Att kvinnor inte behöver vara beroende av en försörjare, att barn kan få bli den individ som hen vill vara utan könsnormer som står i vägen och att pappor kan välja att vara med sina barn – det kallar jag frihet!

Ingrid Johansson