DELA

Väl noterat Stephan Toivonen, du är hövding

Jag noterar din tillrättavisning i måndagens tidning. När Johan Lindström står nämnd som ordförande för ÅLD på lagtinget.ax och media liksom andra lagtingsledamöter jag talat med tolkat det som att Johan nu talar för partiet som tf ordförande så antar jag att vi är överens om det är förståeligt att jag som vanlig enkel medborgare i samhället också tolkat det så. Men Ok. Väl noterat. Du är hövding.

Men då kommer vi till en annan intressant fråga: Du leder partiet, men du påstår att du för stunden inte är en offentlig person (din egen kommentar på din offentliga FB-profil när du i december fick kritik). Intressant. Jag tror du är ganska unik som partiledare som samtidigt hävdar att du inte är en offentlig person? Men den saken behöver vi inte argumentera mera.

Det som har riktig relevans här är inte huruvida det är du eller någon annan som håller i pekpinnen inom ert parti. Det som har stor relevans och som du, föga förvånade, lämnar obesvarat är dina aktiva val att publicera falsk information om att det vaccin som nu erbjuds Åländska barn framöver ”av vaccinbolagen inte är testat på barn” och att åländska barn blir ”försökskaniner” liksom din uppmuntran till civil olydnad.

Står du fortfarande fast vid detta och anser att det är föredömligt och acceptabelt agerande av en med skattemedel avlönad lagtingsledamot?

Ta fram kompassen nu och försök hitta på bättre kurs. Annars kanske det inte vore så tokigt för ert parti att på riktigt titulera någon annan som partiordförande/ledare snart och utan ”tf”.

DANIEL MATTSSON