DELA

Val-löfte, till min nästa!

Jag vill;
Jag vill bara lova att jag vill vara med och påverka samhället och söka samförståndslösningar.
Jag kan bara vara mig själv.
Jag vill minska klyftorna i vårt samhälle.
Inse alla människors lika värde.
Lyssna mera och inte tro att jag vet bäst.
Vara med och lösa äldreomsorgen.
Att alla äldre får en värdig ålderdom.
Påverka livet för dem som har det svårt på olika sätt i vårt samhälle.
Jag lovar att vara lyhörd och tänka på min nästa!
Ulla Andersson (s)
Lagtinget nr 167, stadsfullmäktige nr 542.