DELA

Vakna upp inför 5G:s intågande

Nu är det våra älskade barn och barnbarns hälsa och liv det handlar om. Mikrovågsstrålningen i form av våra trådlösa nätverk, mobilmaster, mobiler, läsplattor, smarttelefoner och WiFi-routrar strålar långt över vår naturliga bakgrundsstrålning. Vårt samhälle badar i strålning och nu ligger 5G i startgroparna med millimetersvågor. Gränsvärderna vi har idag skyddar oss inte (Källa: Stralskyddsstiftelsens broschyr Strålning från trådlös teknik och hälsorisker ).

Allt fler barn, ungdomar och vuxna drabbas av det så kallade mikrovågssyndromet, Electromagnetic Hypersensitivity, och strålningen kan leda till allvarliga skador och sjukdomar. Barn är allra känsligast (Källa: Dr Martin Blank, en video finns om man söker på Vimeo).

Enligt Barnkonventionen (19) ska alla lämpliga åtgärder vidtas för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada…vanvård eller försumlig behandling. Vetenskapsmän och läkare världen över varnar kraftfullt för döva öron. Vinstintressen går före hälsoriskerna, som med mycket annat.

Mer information finns till exempel Strålskyddsstiftelsens hemsida, som lutar sig mot EU-rådets Resolution 1815 som kom redan 2011.

Orolig mamma, mormor och farmor

LISA GUSTAVSSON