DELA

Vakna mariehamnare!

Nu ska du göra din röst hörd. Det har hänt mycket under den senaste mandatperioden och besluten har flera gånger röstats igenom med en rösts majoritet. Ett tydligt exempel på detta förfarande är just Edlagården. Ett beslut som skakar om de boende. Ingen ska behöva känna otrygghet gällande sitt boende.

Till råga på allt har de boende på Edlagården skriftligen meddelats om att matservicen och gudstjänsterna i de gemensamma utrymmena upphör från och med november. Var finns diskussionen? Har staden helt sluta lyssna på de äldre? Förklaringen till beslutet är att Edlagården byter fastighetsägare.

Vi måste politiskt lyfta frågan om Edlagården ska säljas till stadens fastighetsbolag Marstad eller på den öppna marknaden till ny prövning. Jag tog upp frågan till diskussion på stadsstyrelsens möte den 8.10 och jag kommer att driva ärendet så att frågan kan tas till förnyad prövning i stadsfullmäktige.

Sara Kemetter (S)