DELA

Vägval för Europa kan du påverka nu

Bästa väljare i EU-valet. Nu pågår förhandsröstningen och jag hoppas ni alla går och röstar. De som nämligen tjänar på ett lågt valdeltagande är Sannfinländarna och Samlingspartiet. Man försöker, från Sannfinländskt håll, säga att EU-valet inte är så viktigt och att inga viktiga frågor står på spel. Inget kunde vara mera osant.

EU och därmed också livsvillkoren i Finland och på Åland står inför ett avgörande vägskäl. Det som är illa om dessa reaktionära krafter vinner valet är att utvecklingen i Europa går i fel riktning.

De avgörande frågorna för framtiden om klimatet och miljön, migration, invandring och mångfald riskerar att avstanna eller gå bakåt. Likaså jämställdhet, kvinnors rättigheter och jämlikhet. Yttrandefriheten är under hård press i flera EU-länder, ökar protektionismen minskar den fria rörligheten och fler handelshinder uppstår.

Just nu lever vi en avgörande tid då klimatmålen måste vara ambitiösa. Fler konstruktiva människor som kan samarbeta måste fram och förverkliga målen i Parisavtalet. Europa måste ta en ledande roll i klimatarbetet och den gröna omställningen. Jag vill vara en av dem.

Så, bästa demokrater och väljare! Rösta för en modern utveckling i EU, stark värdegrund och allas lika rätt, för klimatet och ett medmänskligt Europa.

CAMILLA GUNELL

EU-VALSKANDIDAT