DELA

Våga värna mångfald

Människor tar larm om klimat, vattenresurser och biologisk mångfald på allvar, människor vaknar upp och vill göra skillnad. När inte politiker eller myndigheter tar tag i problemen så gör den vanliga människan det. Den vanliga människan säger ifrån och börjar agera på egen hand, till exempel genom att låta sina trädgårdar växa och frodas för att hjälpa biologisk mångfald och pollinerare samt andra djur som fåglar och igelkottar.

Människor börjar bojkotta på egen hand, de slutar helt enkelt främja verksamheter eller produkter som inte är bra för miljön och klimatet, som till exempel palmolja med restprodukter i mat och drivmedel, som Roundup eller andra kemikalier. De satsar på elbilar och en omställning till hållbara alternativa energikällor genom att installera solceller och -paneler.

Det finns även människor som slänger vilda frön omkring sig på alltför välklippta statliga eller kommunala gräsmattor. För hur tråkigt är inte det att behöva se en avskalad grässvål där det veckan innan fanns små blommor och surrande humlor och bin? Vad har egentligen de som ansvarar för grönytor emot vitklöver och andra småväxta blommor? Det går åt en hel del bränsle att bränna runt på stora maskiner och skövla mångfald till gröna öknar. Verkligen klimatOsmart.

Cykelvägen ut mot Rökka-rondellen har precis blivit skövlad och är hur tråkig som helst. För någon vecka sedan frodades rölleka där och andra småblommor samt pollinerare och fåglar. Men det värsta är det som någon med släntklippare gjorde idag (10 juli). De oerhört vackra och vildvuxna miljöerna vid cykelbanan i anslutning till Byggvaruhuset har skövlats. Där växte en mångfald blommor, som harklöver, blåklockor och vackra små gula blommor och annat på små plättar före häcken. En ren fröjd för öga och själ och alla pollinerare.

Jag trodde någon hade varit smart och lämnat dem med flit. Nu finns dom inte kvar. Jag blev så ledsen var det verkligen nödvändigt?

Eloge dock till de som klipper vid Kantarellen och som vågat lämna ett vildvuxet område kvar där. Det är så vackert där, det är så klokt att våga värna mångfald. Tack! Eloge till de som inte klipper norra Sundsvägens vägkanter när de blommar som mest. Tack!

Andra städer/byar/samhällen runt om i Europa vågar satsa på vilda hörn, stadsängar i rondeller och blommande vägrenar osv. De vågar satsa på biologisk mångfald och pollinerare. För att det är viktigt i den tid vi nu lever i, där arter försvinner i rasande takt.

Jag undrar när även fler ”klippare” på Åland ska vakna till och lyssna på mångfaldens röst och de nya vindar som blåser? Vågar ni värna mångfald?

HÄLSAR ÄNGSBLOMSTERÄLSKAREN SUSANNE VÄVARE, SOM SJÄLV HAR EN FÖRVILDAD TRÄDGÅRD, SÅKLART.