DELA

Våga tänka framåt, Jan Westerberg!

Jag har ofta undrat vilka bevis Mariehamns förra miljöchef Jan Westerberg egentligen behöver för att inse att fiskdieseln är mycket bättre för en hållbar miljö än den fossila dieseln. Han påstår sig inte ha fått ta del av de datablad rörande fiskdieselns kvalitet och egenskaper som Yrkeshögskolan Novia skickade till stadens infrastrukturavdelning den 9 mars 2012. Har inte de olika avdelningarna i stadens administration kontakt med varandra?

Novias motortester på den åländska fiskdieseln gjordes i samarbete med Vasa Universitet enligt Emission Test Cycle ISO 8178 och resultatet finns även att söka på nätet. De som utförde testerna överförde siffrorna till klarspråk med följande uttalande: ”Fiskdieseln uppnår EURO 4 kraven i alla avseenden förutom på partikelutsläppen, men dessa kan tas bort med bussens partikelfilter”.

Novias forskningsledare avslutar sitt fyrsidiga analysdokument med att ”fiskdieseln står i en klass för sig och är det mest samhällsnyttiga alternativet”.

Om Jan Westerberg inte har sett dessa dokument eller om han helt enkelt inte godtar dem vet jag inte, men kanske borde han själv formulera en kravlista som exakt anger vilka kriterier som skall uppfyllas för att han och staden skall godta fiskdieseln som ett bättre alternativ för trafiken i Mariehamn än den fossila dieseln som gäller nu. Vad jag vet är det bara Westerberg och infrastrukturnämnden som ställt sig skeptiska till fiskdiesel. Många andra har förstått fördelarna med den och nödvändigheten av att komma bort från ett fossilberoende om man vill uppnå ett hållbart samhälle.

Till exempel svarade finansminister Jutta Urpilainen på en fråga från Elisabeth Nauclér i riksdagen 2012 att fiskdieseln är dubbelt bättre än andra biodrivmedel och att alla förnyelsebara bränslen behövs för att trygga de miljömål som Finland ställt.

Åland har råmaterial till närmare två miljoner liter fiskdiesel – som inte utnyttjas! I stället släpper vi ut massor med koldioxid till atmosfären – helt i onödan! Tänk vad vi skulle kunna göra för en hållbar miljö, om vi inte ständigt bromsades av halsstarriga skeptiker som sitter fast i gammal trygg byråkrati.

Uffe Grüssner