DELA

Våga lägga dig i!

Våra barn och ungdomar är framtiden, och därför behöver vi vuxna våga lägga oss i om vi märker att det går snett i livet för ett barn/en ungdom. Vi är en operativ grupp som är tillsatt av landskapsregeringen för att arbeta aktivt för att förebygga risk- och missbruk på Åland. Gemensamt för alla i gruppen är viljan att hjälpa och stötta ungdomar, samt förebygga missbruk och utslagning. Vi kommer alla från olika arbetsplatser (polis, tull, alkohol- och drogmottagningen, fältare, ÅHS m.m), men samtliga har i olika sammanhang stött på ungdomar som farit illa på grund av ett risk- eller missbruk.

Vuxenansvar och föräldraansvar är ständigt återkommande samtalsämnen under våra träffar. Vuxna behöver stanna upp, reflektera och ta ansvar över barns och ungas välmående. Detta gäller inte bara egna barn, utan alla barn och ungdomar. Vi vill uppmana vuxna att våga lägga sig i!

Det gamla talesättet ”det krävs en by för att uppfostra ett barn” har försvunnit från samhället. Idag vågar och vill man inte lägga sig i andras angelägenheter och många skjuter ifrån sig det ansvar man som vuxen har för att samhällets barn ska må bra. Vi i operativa gruppen vill gärna lyfta fram det positiva med ett gemensamt vuxenansvar och menar att det är viktigt att våga lägga sig i om man upplever att något är på tok med ett barn eller en ungdom i samhället. Detta kan betyda att man pratar med andra vuxna i barnets/ungdomens närhet, att man talar med barnet direkt, att man talar med socialarbetare och/eller att man gör en så kallad barnskyddsanmälan. En barnskyddsanmälan kan man göra om man känner oro för ett barn eller en ungdom under 18 år. Anmälan görs till socialkansliet i den kommun där barnet bor, och som privatperson kan man vara anonym. Efter att anmälan gjorts utreder socialarbetarna barnets situation.

För att stärka det gemensamma vuxenansvaret efterlyser vi en öppen dialog mellan föräldrar. Att föräldrar i en skolklass eller till ett kompisgäng pratar ihop sig är till stor fördel. Vad tycker du som förälder att är okej? Varför tycker du det? Kan vi hjälpas åt på något sätt? Hur ska vi kunna lägga oss i?
Vi vuxna är förebilder, barn och unga ser upp till oss och påverkas av våra värderingar och beteenden. Redan från hemmet i tidig barnålder präglar de vuxnas handlingssätt barnet. Denna påverkan är med i livsprocessen och har betydelse när det är dags för barnet/ungdomen att själv bedöma sin inställning till rökning, alkohol, droger o.dyl. Det finns alltid undantag och många andra omständigheter som kan föranleda ett risk-och missbruk, men vi har nu valt att utgå från vuxenansvaret för där kan vi påverka genom att lägga oss i.
Vi önskar er alla en lugn och vit jul!
Den operativa gruppen för risk- och missbruk