DELA

Våga ifrågasätta

Har du funderat vad som sker omkring oss? Det gör jag. Hjulet snurrar allt snabbare. Världen förändras i rasande takt och jag har ibland svårt att hänga med.

Ett skarpare debattklimat bidrar i stort sätt att våra samhällen polariseras allt mer. Åsikskorridoren är redan så pass smal att från mainstreamen avvikande åsikter tolereras inte längre och människor som ifrågasätter får piskan i form av avstängningar från sociala medierna, deras konton blir spärrade och den sociala statusen rasar ner i källaren. Och ja, även här på Åland händer sådana obehagliga saker.

Tittar man särskilt på utvecklingen som händer inom klimatdebatten, genuspolitiken och invandringsfrågor blir jag skrämd. Vi har helt enkelt tappat mått. Inom klimatdebatten blir du ganska hastigt kallat klimatförnekare fast du bara kanske ifrågasätter den mänskliga andelen av koldioxidutsläpp och kräver en återhållsam och hållbar övergång till förnyelsebara energiformer för att undvika en avveckling av våra industriella tillgånger vi är beroende av.

I genusfrågor råder samma totaliter inställning bland de som vill få acceptans för vilken utveckling som helst inom området. Alla normer ska brytas till vilket pris som helst. Gamla traditioner som skapade trygghet och säkerhet särskilt för våra barn och ungdomar blir ett offer för den uppifrån påtvingande politiska korrektheten.

Jag konstaterar att det handlar ofta om samma människor som värnar om psykisk hälsa bland våra unga, men tycker att det är egentligen de som gör att ungdomarna mår allt sämre pga alla drastiska förändringar det jobbas för. Samma sak händer i flyktingspolitiken. Att kräva en flyttningsmottagning som grundar sig på sunt förnuft för att kunna kringgå risker för kriminell invandring och fämja en bra integration är nästan omöjligt om du inte vill bli stämplat som rasist.

Jag ifrågasätter denna trend i nämnda områden därför jag tror den bidrar till en inskränkt demokrati. Jag vill uppmuntra dig att gå med öppna ögon genom livet. Fundera och informera dig utgående från olika källor om det är alltid värt att vara med på alla saker som propageras i offentligheten. Våga ifrågasätta. Bara så håller vi våra samhällen levande och värnar om den värdefulla demokratin våra förfäder har skapat.

RENÉ JANETZKO