DELA

Väg till Jurmo

Nu har Jag som Jurmobo kunnat konstatera att i borgen i Mariehamn, med andra ord landskapsregeringen, har noll och inget intresse för våra kommunikationer mellan Jurmo och Långö Åva.

Vi är nu betjänta av färjan Doppingen med en personal som är service-minded uti fingerspetsarna.

Sedan har vi vattenståndet som varierar kraftigt och ofta är lägre än man med dagens utrustning kan vara till freds med. Otaliga skrivelser och insändare har gjorts med noll resultat. Bilar har körts sönder och regeringen vill inte ersätta. Droppen var då en bil gick sönder och en tjänsteman i borgen påstod att man ska lasta sin bil med tanke på att man ska köra brant ned längs smala spångar som färjbesättningen ska släpa till och från fästen på landklaffen från morgon till kväll.

Så här får det bara inte vara då dessutom folk med varierande körskicklighet ska balansera med sina dyra fina bilar i alla väder och tidigt och sen i ljus och mörker. Nu är den dagen kommen då media och ansvariga politiker, brändöpolitiker, tjänstemän och inte minst Jurmobor kallas hit till ort och ställe, alla på en gång.

Nu tar vi upp att vi vill ha den väg mellan Jurmo och Åva Långö som det finns öronmärkta pengar för. Man har gjort bottenundersökningar och alla kartor över vägsträckning finns. Det är bara att sätta igång.

Som alla vet är detta skärgårdsbornas landsväg. Vi ska befolka skärgården, inte avfolka den. Nu är det endast att bestämma en datum inom 2 veckor då alla träffas här. Säg bara inte att ni inte har tid.

Kurre i Jurmo

 

Landskapsregeringen svarar:

Vi på Infrastrukturavdelningen är medvetna om situationen i Åva. Vi arbetar på en lösning med färjfästet för Doppingen i Åva. Ålands landskapsregering går ut med mer information när det finns. Kurre är välkommen att kontakta mig för diskussioner.

Anders Sundblom

Bro- och hamningenjör