DELA

Vad vill trafikministern?

Det borde nu vara dags att ta beslut om att sänka promillegränserna till 0,2 promille för rattfylleri och 0,8 promille för grovt rattfylleri. Det finns en stor acceptans för ett sådant beslut bland ålänningarna och det ligger helt rätt i tiden med att försöka förbättra trafiksäkerheten på Åland. Att sänka promillegränserna innebär att vi visar att vi vill ändra attityder och beteenden rörande alkohol och trafik. Don´t drink and drive, liksom.

Det kommer dock att behövas fler åtgärder för att minska andelen alkoholpåverkade på våra vägar. Några förslag som socialdemokraterna förelår i en motion till lagtinget är förutom sänkt promillegräns, förbättrad information om farorna med alkohol i kombination med bilkörning till unga trafikanter, fler poliskontroller, införande av alkolås för de som dömts till straff för rattonykterhet och obligatoriskt rattlås på alla fordon som kör i yrkestrafik och fraktar passagerare.

När motionen behandlades i lagutskottet i Ålands lagting valde en majoritet i lagutskottet att uppmana landskapsregeringen att överväga att införa ”rattfylleriförseelse” för den som kör bil efter att ha mellan minst 0,2 och högst 0,5 promille i blodet. Detta tycker jag att är att förminska och mildra konsekvenserna av att köra berusad och som kan ta udden av den attitydförändring som en sänkning av promillegränserna bör föra med sig.

Diskussionen i lagtinget har varit livlig och engagerad. Däremot är det fortfarande oklart vad regeringens uppfattning är och vad man ämnar göra för att minska andelen rattfulla på våra vägar. Vad vill trafikministern?
Carina Aaltonen (S)