DELA

Vad vill politikerna?

Svar till Barbro Sundbacks replik i Nya Åland 20.3.2015.

Ingen skugga må falla över minister Carina Aaltonen, tror säkert att hon både ”kan och vill”. Problemet är inte så enkelt att det ligger där. Det handlar snarare om musklerna i självstyrelsesystemet.

Vad vill man? Har man kapacitet? Förändringarna i sju olika sociallagar som nu träder ikraft om en dryg vecka har i Finland föregåtts av ett omfattande utredningsarbete som enligt uppgift startade 2009. Efter 5 års arbete träder de nu alltså ikraft.

Här på Åland ska man nu med hjälp av en inköpt konsult ta fram ett eget socialvårdspaket till i maj. Det låter inte seriöst. Det visar också på att resurserna och kompetensen inte finns inom självstyrelsen idag. Anser nog att sociallagstiftningen är en för viktig samhällsbyggande verksamhet för att överlåta till konsultmarknaden.

Efterlyser en samhällsdebatt om initiativet till ny egen socialagstiftning på Åland. Vi har ju val i höst. Vad vill politikerna i den här frågan?

Jan Mattsson

Socialchef