DELA

Vad vill oppositionen?

Senast i dag tisdag den 16 maj satt jag som ersättare i Finans och Näringsutskottet, FNU, som ersättare. Jag är ordinarie i Lag och kultur utskottet. En stol var tom, Stephan Toivonens, som den varit under hela arbetet med tilläggsbudgeten. Toivonen väljer att flyga ner till Portugal och delta på distans med insändare. Resten av utskottets ordinarie medlemmar och några ersättare har tagit del i arbetet med tilläggsbudgeten. I det utskottsarbetet har möjligheter erhållits att ta del i underlagen för bland annat kortrutten. Säkert vet Toivonen att informationen som efterfrågas i sin insändare, finns tillgänglig på landskapsregeringens hemsida. Annars kan jag delge den. Regeringen.ax se beslutsunderlag.

För att åberopa sina ekonomiska kunskaper blir ju kullerbyttan tydlig ”varför bygger landskapsregeringen inte två och sparar dubbelt”. Märkligt påstående från en som säger sig vara ”bevandrad i investeringskalkyler”, för inte är det en trovärdig ekonomisk analys bakom det uttalandet.

Om Toivonen anser sig vara en rasist eller inte får stå för honom. Jag försöker närvara och erhålla information och kunskap i de beslut jag tar del i. Eftersom den Liberala partigruppen är större än ÅLD kan vi samtidigt erhålla kunskap av varandra om någon är frånvarande.

Jag gick till val på att arbeta för en utbyggd kortrutt för skärgården. Nu har vi börjat med Östra och Västra Föglö, fortsättning för övriga skärgården är lika viktig. Utredningar visar att de största ekonomiska vinsterna finns med de beslut som vi nu diskuterar. Skärgården har behandlats som ett gammalt frukt träd som trädgårdsmästaren övergivit. Nu kapar vi bort icke lönsamma grenar och ympar in nya grenar. Frukten som kommer av detta ger vinster som kan tillföra söta smaker i den åländska ekonomin.

Det är fritt för Toivonen att ha en annan åsikt än regeringen utan att bli kallad populist. Det är när åsikterna baseras på alternativa fakta eller fake news för att skapa osäkerhet och rubriker som populismen kryper fram. Det är ju fritt hur oppositionen väljer att föra fram sitt budskap och då måste jag få välja mitt sätt att föra fram mitt budskap.

Min personliga åsikt är att det är av yttersta vikt för skärgården att trafiken utvecklas med bland annat kortrutt. Investeringen på ca 38 milj minus de miljoner som 0-alternativet innebär är jag mycket trygg med. Nu skall vi besluta om ”investeringsfullmakt och delanslag för i huvudsak västra och östra Föglö”. Denna investering i skärgårdstrafiken har varit efterfrågad i cirka 60 år. Nu kan vi läsa i underlaget att vi kan spara mellan 3,5-4 milj euro per år, jag lämnar räkneövningen till Toivonen. Tänk vad vi kunde sparat på en tidigare satsning i skärgården och hur betingelserna sett ut. Nu skall vi inte blicka bakåt utan nu skall vi blicka framåt och bygga broar mm.

Till skillnad från Toivonen väljer jag att tillbringa delar av min lediga tid i den åländska skärgården, närmare bestämt Överboda. Trevlig helg och hoppas du hinner närvara på plenum nästa vecka.

Mikael Staffas

Liberalerna

 

Stephan Toivonen svarar:

Som vi kan läsa i onsdagens ÅT och på radions hemsida så hade LR en presskonferens i tisdags, där de presenterade det de kallade ”Nytt dokument med kortruttsfakta”. Enligt ÅT har denna faktafyllda sammanställning gjorts när finansutskottet begärde fler uppgifter.
Den finns även på nätet. Vänliga tjänstemän har ledsagat mig till dokumentet, och jag sitter just nu och fördjupar mig i det. Det förefaller dock inte vara nytt, vilket ju verkar märkligt mot bakgrund av minister Mika Nordbergs svar i plenum och presskonferensen.
Min poäng redan i lagtinget var att alla i lagtinget skulle få dessa uppgifter, då vi alla skall granska regeringen.
Detta verkar nu uppfyllas och då kan vi gemensamt läsa dokumentet.
Du gick till val på att arbeta för en utbyggd kortrutt för skärgården. Jag gick bland annat till val på att landskapet skall hålla i pengarna. Detta är två helt olika utgångspunkter. Men om dokumentet visar att projektet säkert, säkert ger ett säkert överskott så kan vi trycka på samma knapp i den slutliga omröstningen.
”Min” stol i finansutskottet har inte varit tom, utan precis som du säger så har ju några ersättare tagit del i arbetet. Det är så systemet ser ut.
Jag är rädd för att du redan på måndag ser mig till lust och leda.
Trevlig helg själv!
Stephan Toivonen