DELA

Vad vill Kulturdelegationen med ung kultur i skärgården?

Vi konstaterar att SKUNK fått avslag på sin ansökan om år två för projektet Kul Tur i skärgården.

2014 beslutad Kulturdelegationen att avsätta 20 000 € speciellt för Barn och ungdomskultur i skärgården. SKUNK byggde då ett projekt på de utredningar som tidigare gjort (dom är flera och omfattande) och dom erfarenheter som SKUNK har av att under sina 25 år arbeta tätt samman med de små skärgårdsskolorna. Projektet fick stöd av lärarkårerna, elevråden, Kökar kultur samt Konstföreningen på fasta Åland. SKUNK fick 7000 € av de 20000 € som reserverats, men det räckte inte alls så långt som det var tänkt, men alla skolorna fick en lite dusch av en kulturarbetare utifrån det ämne skolorna valt. Föglö, Vårdö keramik, Kökar smide, Kumlinge drama och Brändö graffitti.

Kulturdelegation avsatte 2015 inga speciella pengar för en fortsatt satsning (trots att vi uppfattat att satsningen var tre-årig och hade långsiktiga avsikter). Det innebar att SKUNK valde att ansöka i den allmänna ansöknings omgången och nu fått avslag med motiveringen att man borde ha lagt in projektet i den ordinarie ansökan.

Men SKUNK söker inte pengar från Kulturdelegationen utan får sitt ordinarie verksamhetsbidrag från ungdomsmomentet i budgeten. Ska skärgårdens barn och ungdomar få del av kulturpengar är detta vår väg. I den ordinarie ansökan av ungdomspengar fick SKUNK i år mindre medel till sin direkta verksamhet men medel till sitt Ungdomscoach projektet (en anställning). En av idéerna med coach är att den ska vara en möjliggöra och grund för andra projekt som t ex KulTur.

Vi har i många år hört att skärgården inte ska gnälla, ni måste gå samman. I dag har skärgårdsungdomarna en fungerande ungdomsorganisation, varför låter inte Kulturdelegationen den få förverkliga åtminstone en liten del av de planer som delegationen själv och skärgårdsbor utrett och pekat på som viktiga för att stärka barn och ungdomskulturen i skärgården?

Vi ser dock inget egenintresse att det är SKUNK som ska göra det, men vi har både idéer, erfarenheter och kontakter. Vår fråga blir därför till Kulturdelegationen: Vad kommer delegationen göra för att inte skärgården fortsättningsvis ska bli en eftersatt region vad det gäller kultur för barn och ungdomar? Vi vet alla att de krävs speciella satsningar på skärgården, då centralorten är normen och de flesta verksamheter utgår ifrån att passa just den?

SKUNK styrelse

Rebecca Mattsson

Moa Rytterstedt

Elia Sundström

Sonja Pettersson

Alexandra Näfverborn