DELA

Vad vill Ålands radios vd?

För att låna liberalernas uttryck så känns det hoppfullt att regeringen nu tar nya tag gällande public service, alltså Ålands Radio och TV.

I regeringsprogrammet kan man läsa att ”Public service är en viktig del av självstyrelsen och det demokratiska systemet, och att en oberoende public service är viktig i ett litet samhälle.”

Men är inte tidningshusen oberoende då? Ska inte journalisterna jobba enligt pressetiska regler och låta etiken och yrkesstoltheten stå som garant för ett väl utfört arbete? Ja, så tycker åtminstone delar av centern och radions styrelse…vars ordförande går ännu längre och ser ingen skillnad på om finansieringen sker med offentliga medel eller privata. De här åsikterna, på den här nivån är minst sagt uppseendeväckande!

Oberoende handlar inte om frånvaron av korrupta eller dåliga journalister. Tvärtom gör journalistkåren på Åland ett mycket bra jobb.

Nej, oberoende handlar om trovärdighet. Och den trovärdigheten ska medborgarna bedöma. Det ska inte ens finnas en misstanke om att nyheter förvanskas, förhärligas, gynnar någon – eller lika illa – sopas under mattan.

Hur kritisk vågar man vara när det kommer till kritan när det gäller att skriva om storägare och annonsörer?

Public service är viktigare än många tror. Och det är viktigt framöver att ägaren, landskapsregeringen, talar samma språk och har samma mål som styrelsen för Ålands Radio/TV, tyvärr har så inte varit fallet de senaste åren.

Liksom i 2011 års regeringsprogram står det att distributionen ska separeras från produktionen i skilda bolag och att separata styrelser tillsätts. Sen de här idéerna väcktes har mycket hänt, och inom en snar framtid står Ålands Radio och TV kanske ensam för TV-produktion. på Åland. Nu har ÅRTVs tidigare byråsekreterare Agneta Mattsson suttit ett halvår på VD-stolen efter Pia Rothberg-Olofsson. Därmed borde smekmånaden vara över och klara besked borde kunna ges rörande upphovsrätt, finansiering och bolagsdelning. Men ÅTs reporter fick inga svar rörande bolagsdelningen för några dagar sedan. Vad har VD för (egna) visioner och tankar kring verksamheten egentligen?

Det är av högsta vikt att Smedsböle uppgraderas till den nya generationens utrustning, och att den man har används optimalt. Som exempel väljer man att inte sända ut kanalen YLE Teema, en kanal med bland annat många utländska konserter, serier, filmer och dokumentärer, även fast den är gratis, OCH man har en ledig kanal för ändamålet. Det är inte optimalt.

Det är glädjande att man äntligen vill göra sig av med systemet med TV-avgift, som är hopplöst föråldrat och dessutom extremt orättvist.

Med en finansieringslösning över skattsedeln i form av en mediaskatt är alla med och betalar, och vi socialdemokrater ser gärna att skatten blir progressiv så att de med små inkomster betalar minst. Man kan med fördel utgå från hur Finland gjort, och titta extra noga hur man kan få med företag och rederier i det nya systemet.

Ur demokratisynpunkt är det mycket bra att debatter TV-sänds. Nu i höst sänder man på prov från plenidebatterna genom tidningsaktiebolaget Nya Ålands kanal Åland 24. Man kan också följa sändningarna via lagtingets hemsida.

När nu Nya Åland meddelat att man lägger ner Åland 24 anser jag att det vore naturligt om Ålands Radio och TV tog sig an detta uppdrag. Även i andra nordiska länder är det landets public servicebolag som ansvarar för utsändningar från parlamentens plenum.

Även bland oss folkvalda politiker finns många journalister. Dom flesta av oss har lagt vårt tidigare värv på hyllan, i mitt fall för gott. Ja, så är det faktiskt.Inom public service är det inte okej att sända firarmix eller sköta ljud eller musikarkiv när man en gång ”bekänt färg” så att säga.Och det tycker jag är helt i sin ordning, och belyser det som public service handlar om.Det ska inte ens finns en misstanke om kopplingar, beroenden eller partiskhet.Public service är en av vårt samhälles grundbultar, och det ska vi vara rädda om.

Tony Wikström (S)