DELA

Vad sprutas i rondeller, gift?

Jag körde den 20.7 genom rondellen i Kalmarnäs på väg mot Lemland, i rondellen stod två killar och sprutade något i rondellen med varsin behållare.

Vad sprutas rondellerna med i dag?

Jag vet att det tidigare sprutats gift i våra rondeller och på broar, då jag undersökt saken.

Det kan knappast vara bra då det finns vatten runt flera av våra rondeller och under alla broar!

Om det är mot ogräs skulle det väl vara bättre att det görs för hand så att arbetstillfällen skapas?

Jag har också fått förklarat för mig att det är för farligt att ha arbetare i rondeller men dom som sprutar arbetar väl också där?

Det pratas mycket om att Åland skall ställa om till ett hållbart samhälle, det här tycker jag definitivt hör dit.

Så Landskapsregeringen, vad sprutas rondellerna och broarna med idag och vad kommer dom att sprutas med i framtiden? Hur tänker och planerar ni framåt i den här frågan med fokus på ett hållbart Åland?

Tacksam för svar.

MARINA DE HAAS

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Till följd av frågor rörande ogräsbekämpning runt våra rondeller och broar kommer här ett klargörande. För att bekämpa ogräs används en ogräsättika med varumärkesnämet Rikkamix vilket är godkänt att använda för ogräsbekämpning. Ättika är visserligen ett slags gift för ogräs men biologiskt nedbrytbart och skadar inte omkringliggande natur.

Ättikan används för att bekämpa ogräs vid broar, refuger och längs kantstenar. Det är viktigt att hålla efter växtlighet kring borar och andra anordningar för att undvika rotsystem som underminerar och förstör infrastrukturen.

Alternativet att rensa ogräs för hand är en möjlighet men är tidskrävande och således kostnadsdrivande. Vidare ökar olyckrisken till följd av att människor under längre tid befinner sig i närhet till trafik. Avslutningsvis kan sägas att det är viktigt att vi hela tiden använder oss av konstnadseffektiva metoder i alla hänseenden vad gäller offentligt förvaltning och ogräsbekämpning är inget undantag.

CHRISTIAN WIKSTRÖM

INFRASTRUKTURMINISTER