DELA

Vad skulle ”AB ÅLAND” göra?

Vad skulle ”AB ÅLAND” göra i fallet Eckerö Golf? På vilka sätt vore det lönsamt för Åland som helhet att se till att golfbanan i Eckerö blir kvar och inte växer igen i sommar?
Direkta fördelar är att det säkrar några året runt arbetsplatser och ett antal säsongarbetsplatser i Eckerö kommun. På litet längre sikt bör golfverksamheten täcka sina egna kostnader och börja generera vinst. Sammantaget innebär det ökade skatteintäkter och ökad bosättning.
Indirekta fördelar är att golfen i Eckerö generellt bidrar till att stärka turistnäringen på Åland, destination Åland. Restaurang- och uthyrningssektorn sektorn får ökade inkomster, skatteunderlaget ökar. Också andra sektorer inom besöksindustrin kommer att gynnas som t.ex. taxinäringen, leklandet i Eckeröhallen och andra turistiska aktiviterer som skulle få större underlag.

”AB ÅLAND” skulle alltså göra bedömningen att fortsatt golf i Eckerö är lönsamt för Åland och besluter därför att detta kritiska skede gå in med en välavvägd injektion kapital för att köpa marken där golfbanan finns. På så sätt förhindrar man att marken växer igen och säkrar att golfen kan fortsätta. Det finns intresse för att driva verksamheten vidare men utan stöd går det inte.
Bäste näringsminister Karlström, det är lönsamt för helheten Åland att satsa samhällsmedel för att säkra fortsatt golf i Eckerö. Nu är tiden inne för landskapet att vara proaktivt och visa handlingskraft genom konkreta handlingar. Det duger inte att sitta med armarna i kors och säga att detta måste ”marknaden” fixa.
Instrumenten finns – använd dem!
Karl-Johan Fogelström (s)