DELA

Vad skära ner?

Lagtingskandidat Glenn Koskinen propagerar hårt för ökade anslag samt resurser till förmån för tullen, vilket jag som väljare inte har något emot som sådant. Det som slår mig är att det aldrig har nämnts ett ord om varifrån resurserna ska tas. Man får en vag känsla av att alla ”sistaminuten-kandidater” inte till fullo har satt sig in i hur saker fungerar.

Jag vill påstå att vi har en klumpsumma att röra oss med, även känt som budget, delar man ut förhållandevis stora summor från ena änden så faller det sig naturligt att man tar bort samma summa ifrån andra änden. Min fråga blir därför: Vad ska vi i första hand skära ned på enligt Koskinen för att åstadkomma dom förändringar han förespråkar?
Som väljare ser man gärna en pragmatisk politiker som inte endast lägger upp visioner utan även konkretiserar hur dessa skall åstadkommas, då och först då vet man om personen i fråga är en kandidat man gärna ge r sin röst åt! Avslutningsvis vill jag åter påpeka att målet med kandidatens insändare är gott, jag vill bara veta hur det ska genomföras.
Väljare med endast en röst