DELA

Vad saknas inom turistnäringen?

Vad saknas inom vår turistnäring eftersom vi tappar mot våra närområden ?

I en jämförelse mellan Åland och Gotland ser man på en negativ utveckling som vi liberaler påpekade redan inför förra valet. Sedan dess har den negativa utvecklingen fortsatt, senaste år sjönk antalet övernattningar på Åland med 5% samtidigt som den istället steg med 5% på Gotland. Den stora tillväxten för Gotlands del är inom hotellsektorn, dess andel har stigit med över 10%.

Vi måste förändra vår inställning till turism industrin. Områdena runt Åland ser stora möjligheter och satsar för framtiden. Åland lägger mest krut på marknadsföring och lämnar turistföretagarna utan det praktiska stödet från t.ex en turismavdelning inom näringsavdelningen. Lr har tidigare flyttat över den strategiska verksamheten till Visit Aland och genom det har Lr lämnat bort delar av de instrument som krävs för att utveckla turismen. I förlängningen kan detta ha lett till att lagtinget allt för lite debatterar turismen. Det har helt enkelt inte funnits konkreta frågor för lagtinget att debattera.

Kan det vara dags att sälja ut Ribacka eller närområden till golfbanor och andra turismverksamheter i landskapet och möjliggöra flera hotell, gästgiverier i närheten till dessa runt om på Åland?

Samtidigt läser man om ivern från vissa att försena hotellplanerna som sker i Smakbyn. Det är beklagligt att hindra en av dessa viktiga utvecklare i sin vision. Vi hoppas bara att fam. Björklund fortsätter att höja värdet av ett besök i Kastelholm och dess närområden.

I Mariehamn finns det även en långt utdragen process för ett stort hotell komplex. Även denna satsning har möjlighet att berika och utveckla turistnäringen på Åland.

Tomas Blomberg

Lagtingskandidat för Liberalerna

Mikael Staffas

Lagtingskandidat för Liberalerna