DELA

Vad säger Nyan om coronastatistiken?

I ledaren ”De missledda och de döende” skriver Nyan att ”Vaccindesinformationens kostnad i människoliv är oacceptabel.”

Efter att antal anekdoter så hänvisar Nyan till den nya gurun på området och skriver: ”När deltavarianten sveper in över världen står det alltså klart att den fjärde vågen är ”de ovaccinerades pandemi”, som president Joe Biden uttryckt saken.”

Nyan slår ¨sedan fast att: ”Det står också klart att desinformation dödar.”

Nu är jag ingen guru på området utan använder mig av offentlig statistik. Ourworlddata.org brukar jag använda. Där kan man exempelvis se antal nya Covid-19 fall på daglig basis. Man kan klicka på olika länder. Jag valde Finland, Sverige och Estland till att börja med. Låg incidens och svagt ökande. Sedan valde jag de tre länder i ”Europa” som har högsta vaccineringsgraden: Island, Malta och Israel.

Märklig nog hade de tre en högre incidens och speciellt Israel och Island ökar dramatiskt. Det förefaller faktiskt som om Nyan kommer med ”vaccindesinformation”.

Det skulle vara intressant att få Nyans kommentarer på denna anomali.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Under de senaste två veckorna har 7 499 nya coronafall registrerats i Finland och incidensen har fördubblats till 135/100 000 invånare, så Stephan Toivonens påståenden blir i sammanhanget extra magstarka. Hufvudstadsbladet uppgav i onsdags i en artikel med rubriken ”Högsta coronasiffran under hela epidemin” att de smittade som nu behöver sjukhusvård till över 75 procent inte fått en enda dos vaccin. ”En handfull har fått en dos vaccin, medan ’enstaka personer’ har fått två doser vaccin men blivit rejält sjuka trots det.”

Toivonen är välkommen att även fortsättningsvis handplocka data för att leda nonsens i bevis, men nog är det beklämmande att en folkvald lagtingsman använder sitt mandat till dylikt. Det ger bara ytterligare ackompanjemang till den kör av dårfinkar världen över som dödar med sin desinformation.

Det är nästan så att man saknar den tiden då Toivonen nöjde sig med att försöka beräkna irakiers våldtäktsbenägenhet med statistik. Då utgjorde hans gärning i vart fall inte ett potentiellt hot mot människors hälsa och liv.

MICHAEL HANCOCK