DELA

Vad säger lantrådet om förtydligandet?

Minister Nina Fellman kommenterade en insändare i Nyan av Ålands Framtid med: ”Jag kan bara beklaga den djupa okunskapen, kvinnohatet, rasismen och populismen som återspeglas i detta inlägg, och fortsätter göra mitt bästa under kommande år.”

Strategigruppen för Åländsk Demokrati hade en insändare på samma sida och spontant så kändes det kanske som kommentaren kommit fel. Det kändes som ett ”normalt svar” på våra insändare.

Men inte heller det kändes rätt. Rubrikerna i de två papperstidningarna på Åland var ”Låt oss ha världens bästa integration” och ”Fortsätt mot världens bästa integration”.

Trots detta skriver integrationsminister Fellman i sitt ”förtydligande”: ”Mitt insändarsvar till Kottelin och Granlund kunde gott ha riktats också till Stephan Toivonens epistel om integration, men den hade jag alltså inte sett före publicering.”

Så integrationsministern anser alltså att en strävan ”mot världens bästa integration” visar ”den djupa okunskapen, kvinnohatet, rasismen och populismen”. Man häpnar.

Jag vet att alla ministrar har sina egna ansvarsområden, men det börjar kännas som om lantrådet Katrin Sjögren, som har med det yttersta ansvaret, ändå borde kommentera minister Fellmans korta svar och så kallade förtydligande offentligt.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati