DELA

Vad säger lantrådet om Fellmans utspel?

Nyss hemkommen från en längre semesterresa i västerled möts jag, som mångårig företrädare för Ålands Framtid, av att bli kallad ”kvinnohatare”, ”rasist” och ”populist” av Nina Fellman (S) – epitet som för mig är helt främmande, för att inte säga direkt kränkande.

Att Ålands kansliminister bemöter kritik mot hennes politiska agerande i fallet Veikkaus med ovanstående nedsättande omdömen om sina meningsmotståndare visar på bristande respekt och en minst sagt underlig definition av begreppen kvinnohat och rasism. Jag har läst den aktuella insändaren från ett antal ÅF-medlemmar ett flertal gånger nu och kan inte ens i min vildaste fantasi finna någon grund för dessa nedsättande omdömen.

I en intervju i torsdagens Ålandstidning förklarar Nina Fellman sina omdömen om de ÅF-medlemmar som skrivit under insändaren ”Ut med Veikkaus, in med Svenska spel”. Enligt Fellman bottnar kvinnohatet i att hon uppges ha blivit ”tagen på sängen” och ”sitter i knäet”.

Det här är metaforer som används allmänt i vårt svenska språk och absolut inte per definition på något sätt är bundet till kön. Att kansliministern ändå säger sig uppfatta det som hat mot kvinnor ger uttryck för en snävt vinklad tolkning av begreppen som säger mer om person än definition.

Rasismen utläser Nina Fellman i att Ålands Framtid ”alltid skyller allt dåligt på en folkgrupp, den i Finland”. Att Ålands Framtids kritik mot Finlands politiska agerande i många för Åland viktiga frågor skulle rikta sig mot folkgruppen finsktalande i Finland är befängt. Om så vore fallet, hur definierar då kansliminister sannfinländarnas språkpolitik, den systematiska försämringen av svenskan ställning i Finland och den finska regeringens ovilja att ge ålänningarna utökad självstyrelse?

Även om enskilda ministrar ges stort egenansvar inom sitt ämbetsområde är kansliministerns agerande en fråga som i slutändan berör hela den åländska regeringen. Till skillnad från NF känner jag lantrådet Katrin Sjögren (Lib) som en saklig och person som jag har respekt för. Så av alla de kommentarer jag läst och personligt hört vill jag för egen del och på alla undrande ålänningars vägnar därför ställa följande fråga till lantrådet Katrin Sjögren:

– Anser lantrådet att en minister som avfärdar kritik om passivitet i en konkret enskild fråga med ”kvinnohat” och ”rasism” istället för att svara i sak är lämpad och har allmänhetens förtroende att sköta sitt ministeruppdrag?

Anders Eriksson (ÅF)