DELA

Vad politik ska handla om

Jag brukar säga att de som har pengar klarar sig alltid. Politik ska handla om att vi solidariskt tar ansvar för att alla ska ha en värdig och ekonomiskt trygg tillvaro. Detta tycker jag socialdemokratin bäst svarar upp mot.

Min principiella syn på skola, vård och omsorg är att en vanlig människa ska kunna lita på att få sina grundläggande behov tillgodosedda av det allmänna. Det är farligt om detta urvattnas genom att man börjar lägga höga avgifter på samhällsservicen. Höga avgifter klarar bara de välbeställda av att betala. Alla ska solidariskt bidra till välfärden i samhället! Samhällen bildas därför att man klarar sig bättre tillsammans.
Avsaknaden av allmän tandvård gör att de ekonomiskt svaga inte har råd att sköta sina tänder. Fattigdomen synliggörs av dåliga tänder. Detta är en skamfläck i vårt välfärdssamhälle. Läs mera i min blogg kalle.ax.
Kalle Fogelström (S)
Lt nr 12
Stfm nr 541