DELA

Vad menar Palpa?

Palpa har under senare tid annonserat i de lokala tidningarna men vad är egentligen deras budskap? Backar vi bandet till januari 2008 då när den nya mjuka PET-flaskan introducerades i Finland så gick samma organisation ut med stora bokstäver om hur många nya flaskor det kommer ut på marknaden etc. Ur konsumentens synvinkel så var den enda väsentliga skillnaden mot vad som varit att nu måste etiketten absolut finnas kvar på emballaget för att konsumenten skulle få sin pant=deponering tillbaka men den “lilla” detaljen informerade man aldrig om.

Det blir såhär när pantsystemets huvuduppgift är att skydda dryckesmarknaden för konkurrens för sina ägare samt att drivkraften är att ju sämre folk pantar desto bättre business för bryggeriindustrin. I Finland har Palpa under perioden 2005-2011 underlåtit att fakturera sina huvudmän (bryggerierna) hanteringsavgifter om ca 100 miljoner €. Det innebär samtidigt att man levererar en subvention eller dold dividend samtidigt som man skapar en inbyggd mekanism där sämre återvinning ger bättre business för bryggerierna. Palpas ägare är Koff, Hartwall, Olvi, Kesko, S-gruppen, Suomen Lähikauppa och Alko.

Alkos platschef på Åland Sannikka Björklund beklagar sig i Nyan över att inte folk vet att man kan panta flaskorna även i övriga butiker men hallå hur skulle de kunna veta det när ingen information har givits. Ändringen i systemet skedde från och med 1 mars 2012 och ni lovade själv information inom kort men den kom först 1,5 år efter förändringen? Dryckesemballagen tillhör producentansvar för konsumentförpackningar och information till konsumenten skall skötas av producenterna och Ålands Landskapsregering är tillsynsmyndighet.

Palpa och Sannikka gör om och gör rätt, det vill säga förklara för den åländska konsumenten vilka flaskor ni menar med “returglasflaskorna” för jag misstänker att det är väldigt få som vet vad ni egentligen menar.
Krister A. Martell
Mariehamn-Åland