DELA

Vad menar Carlson?

Under lagtingsdebatten den 2:a juni om den nya gymnasielagstiftningen sade ledamot Gun Carlson följande i sitt anförande
” Utbildningen skall vara tillgänglig för alla och ska ha en anpassning för elever med någon form av funktionshandikapp eller funktionsnedsättning. Det är bra. Men man kan ändå inte gå för långt. Det finns funktionshinder som omöjliggör att man kan tillgodogöra sig en utbildning i gymnasiet. Och det är inte rätt varken mot dom eleverna eller mot övriga elever att ha allt för stora skillnader. Det finns gränser när funktionshindrena blir för stora, för att man skall kunna, man måste erkänna det. ”

Det vore bra för oss alla familjer som lever med ungdomar med funktionsnedsättningar eller någon form av särskilda behov eller neuropsykiatriska funktionshinder att få en klarhet i vad detta uttalande betyder. Många av oss är oroliga för hur våra barn skall få tillgång till utbildning efter grundskolan.
Hela grundskolan bygger på tanken att dessa ovanstående ungdomar bör integreras så mycket som möjligt i sin undervisning, man bör alltså inte särskilja dessa ungdomar åt i onödan från andra ungdomar som inte har dessa funktionsnedsättningar. Tanken är att grundskolan skall vara till för alla och ingen av barnen eller ungdomarna skall lämnas utanför denna gemenskap. Med god och kunnig pedagogik, hjälp och stöd resurser kan man lotsa fram många av dessa normalbegåvade ungdomar genom utbildningssystemen.

Menar Gun Carlson att dessa ungdomar borde uteslutas från gymnasiet för att inte skillnaderna skall bli för stora mellan eleverna på denna nivå. Är det en vi och dom skola som är den kommande gymnasieskolans utbildningsidé. Om nu gymnasieskolan skall vara tillgänglig för alla så vem skall sätta gränsen för denna tillgänglighet. När är funktionshindret så stort att man inte skall få tillgång till någon utbildning överhuvudtaget. Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet och det framgår också av FN: s barnkonvention. Idag skriver vi år 2010. Den nya gymnasielagen är redan gammal och långt efter sin tid till dessa delar
Henrik Lagerberg