DELA

Vad lärare, föräldrar och elever borde känna till

Det finns många förändringar som görs och kan göras i skolans värld för att inlärningen ska ske på ett effektivare sätt. Tyvärr kan man aldrig komma ifrån att om man ska lära sig något som är nytt och svårt måste man lägga ner tid och kraft.
En rent organisatorisk åtgärd som skulle förbättra möjligheterna till inlärning och som dessutom inte kostar, skulle vara att börja skolan senare på dagen. Denna åtgärd skulle ge störst effekt under högstadietiden.

De senaste 20 årens forskning har tydligt visat att ungdomars dygnsrytm påverkar inlärningsmöjligheterna. Det cykliska mönstret för sömn och vakenhet ändras med åldern, tonåringen har en annan naturlig dygnsrytm än vuxna. Tonåringens sömnmönster ser för de flesta ut så att de är ganska pigga sent på kvällen och har därför svårt att somna. Detta gör att de sover för få timmar och blir följaktligen väldigt trötta på morgonen. Jag antar att de flesta känner igen fenomenet. Problemet med tonåringars sömnbrist är välkänt för alla vi som jobbar i skolvärlden.
Denna morgontrötthet påverkar koncentrationen och förmågan att lagra minnen. I de otaliga undersökningar som gjorts är resultaten otvetydiga. Att man lär sig bäst under den tid på dygnet när man är vaken och pigg är en självklarhet.

Skulle man senarelägga skoldagen för eleverna i högstadiet (främst) skulle det ha påtagligt positiva effekter på inlärningen. Då skulle man ta hänsyn till elevernas naturliga sömnrytm och jobba med hjärnan istället för emot. Studier visar att ca 20% av eleverna i ett vanligt högstadium anser sig ha betydande svårigheter att hålla sig pigga på morgonen och de uppfattar detta som ett stort problem.
Bland studerande i årskurs 1 vid Ålands lyceum uppfattar ca 10% av eleverna att tidig morgon är en optimal tid för inlärning, 90 % uppfattar att de fungerar bättre senare på dagen. Detta resultat stöds av internationella undersökningar.

Om vi i skolans värld, av någon outgrundlig anledning, vill fortsätta att jobba mot hjärnan på denna punkt, vädjar jag till alla ansvariga för schemaläggning. Lägg ämnen som gymnastik, hemkunskap, slöjd och teckning på morgonen, då minimeras i alla fall skadan.
Kjell Nilsson,
lärare