DELA

Vad kan väl Geta veta?

Kommunfullmäktige i Geta kommun har – efter flera års möjligheter att förbereda sig – sjabblat bort några arbetsplatser och X antal tusen euro i skatteintäkter. Fullmäktige har gett tummen ned till en byggnadsplan, utan att ens kalla sin egen områdesarkitekt till mötet. Märkligt! Klantigt, tycker jag.

Jag har flera vänner som jublar nu, och ser man det enbart ur miljösynpunkt, så är det väl kanske bättre att begränsa utbyggnaden. Getaklipporna vid Norrahavet hör till ett av de finaste platserna på fasta Åland – och själv har jag lyckats ta några av mina bästa naturbilder just där. Men den nya utbyggnaden skulle ju inte tagit ifrån oss möjligheten att komma dit och njuta av den mäktiga naturupplevelsen. Nog måste vi väl ända fortsätta att utveckla besöksnäringen på Åland, och de som bor och besöker Havsvidden, bidrar ju även till det – i ganska hög grad.

Jag tycker detta är ett utmärkt exempel på varför det är viktigt att man fortsätter driva på kommunsammanslagningar. Större kommuner med bättre resurser borde rimligen leda till mer kunskap och fler kloka beslut.

MATS GRANESÄTER

DEBATTÖR