DELA

Vad kan jag göra för att hjälpa barn på flykt

Den gångna veckan har Rädda Barnen på Åland kontaktats av engagerade medmänniskor som undrar hur vi kan hjälpa barn och familjer på flykt från krig och konflikter. Ett engagemang vi värdesätter högt och därför vill vi gärna berätta om möjligheten du har att hjälpa.

Rädda Barnen jobbar på olika nivåer med att möta flyktigkrisen i Medelhavet. Praktiskt genom att dela ut förnödenheter så som mat, rent vatten och medicin och genom påverkansarbete för att lagliga vägar till Europa ska bli verklighet. Rädda Barnen uppmanar EU och EU:s medlemsländer att aktivt arbeta för att utöka kvotflyktingsystemet och humanitära visum.

En del av Rädda Barnens arbete med att stödja barn och deras familjer i krig och katastrofer är även att skydda barn från våld och övergrepp och att ge barn någon sorts trygghet mitt i en fruktansvärd situation. Det har visat sig vara särskilt viktigt att barnen får en fast punkt i tillvaron. En av de första sakerna Rädda Barnen gör när vi kommer till en katastrofplats eller till ett flyktingläger är därför att sätta upp en trygg, barnvänlig plats. Här kan barnen leka och prata om vad de upplevt, både med trygga vuxna och med andra barn som är i samma situation. Vi jobbar även med att snabbt få igång skolundervisning.

Rädda Barnen på Åland är del av en av världens största barnrättsorganisationer, vilket innebär att Rädda Barnen har programverksamhet i många av världens länder. Vi finns ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har då bra lokalkännedom och har byggt upp relationer med människor och organisationer på plats vilket gör att vi omedelbart kan börja arbetet att hjälpa drabbade barn och familjer. Rädda Barnen finns på plats hela vägen från krigszonerna, längs flyktvägarna och i flyktinglägren. Just nu har vi akuta insatser bland annat i Syrien, Grekland, Italien och Serbien.

Vill du stöda Rädda Barnens arbete kan du ge ett bidrag till Rädda Barnen på Åland rf

IBAN FI12 6601 0001 0243 55

Märk bidraget ”barn på flykt”.

Rädda Barnen på Åland r.f.