DELA

Vad hindrade VA-verket?

Jörgen Petterssons replik på min insändare kräver även den en replik. Jag tror det är många läsare med mig som undrar vilka politiska beslut Jörgen Pettersson menar att hindrat VA-verket möjlighet att göra nödvändiga investeringar? Fortsättningsvis ställer jag mig frågande vad det är som gör bolagiseringen så överlägsen när det gäller underhåll och nödvändiga investeringar som inte gått att implementera i en politisk nämnd?

En fråga som inte heller nuvarande ordförande för Mariehamns hamn Roger Jansson som med tidigare erfarenhet av ordförandeskap både i hamn- och tekniska nämnder vill svara på utan hänvisar till ”tydlig och god vägkost som Moderaterna gav” under stadsfullmäktiges senaste möte. Kom igen nu Roger, jag vet att du kan bättre än så!

Jörgen Pettersson bör nog även förtydliga hur han menar att bolagiseringen på allvar tar i bruk personalens erfarenheter? För egen del anser jag det viktigt att den politiska ambition i stadspolitiken är att även enheter inom staden som inte är bolag ska fungera effektivt, kunna göra nödvändiga reinvesteringar och framförallt ska de på allvar ta tillvara på personalens erfarenheter.

Martin Nilsson (S)