DELA

Vad har orsakat bevingad obalans?

Tiderna förändras och vi med dem sade man förr. Och det stämmer också i våra dagar. Jag är en 70-plussare med råge så man har gått om tid att ”ge akt på” förändringar i närområdet som man har tillhört hela livet. De senaste åren har jag märkt att fåglarna i min omgivning blivit färre. Jag har i det längsta hoppats och trott att fåglarnas flyktiga leverne, eller fel på kompassen gjort att populationen varierar från år till år. Men småningom har jag nog kommit till den slutsatsen att fåglarna har minskat i antal.

Förr sa man om det var mindre starar ett år, att de bekämpar stararna i södra Europa för de skadar bär och fruktodlingar där. Nu är sådan bekämpning förbjuden men ändå minskar vissa fåglar. Starar som jag nämnde har successivt minskat år efter år.

Sedan har vi svalorna som har varit ett kärt inslag i sommar-idyllen. De är sällsynta i byarna nu för tiden. Det kom visserligen svalor hit i våras till vår undanskymda by men efter en vecka var de borta. Svalorna och flugsnapparna fångar sin mat i luften och finns det inte insekter i luften svälter dom. Jag har haft svartvit flugsnappare i en holk i flera år, de kom också i år men de försvann också efter en vecka. Har de dukat under eller bara flyttat till platser där tillgången på mat (flygfän) varit bättre?

Fladdermössen som förr fanns i varannan gård på landet är försvunna och vi ser heller inga myggsvärmar. De har ett klart samband.

Insekterna är livsviktiga och kanske inte har värderats för den nytta de gör, för utan insekter inget liv. Något nytt är på gång som kallas insekthotell, vem som helst kan tillverka sådana. Rekvisitan är en stockstump och en träborr. Vi får bara hoppas att hotellen blir populära i de sexbenta kretsarna.

Vad som har orsakat denna obalans är vårt leverne, det har sprutats ”hej vilt” inom jordbruket dit undertecknad också hör. Men det har blivit bättre på den fronten också men det kan ta tid för naturen att komma i rätt balans igen. Samtidigt har vi gisslet med fästingarna som bara tycks föröka sig.

Jag ska sluta med att berätta när Snoddas var med i Hylands hörna. Snoddas frågade Hyland om han visste varför Gud skapade mörter (Snoddas var fiskare). De får du berätta, svarade Hyland. Han kunde inte göra alla till lags.

ROGER FAGERHOLM