DELA

Vad har Måtar för kvalifikationer?

Det vore värdefullt att få reda på vilka kvalifikationer juristen M. Måtar besitter som skulle göra honom lämpad att fungera som ordförande för ÅMHM? Kanske han själv kan berätta vilka åtgärder han planerar vidta för att förvandla en till synes tandlös inrättning till en ”tiger” i den döende Östersjöns tjänst?

PER-ARNE KLING
MANGELBO

Marcus Måtar avböjer att svara.

RED