DELA

Vad händer med Godbyrondellen?

Frågan om en rondell i Godby har funnits på agendan i nästan tjugo år vid det här laget. Allt började med att den så kallade ”centrumgruppen” inom Finströms kommun, med syfte att arbeta fram en utvecklingsplan för Godby centrum, påpekade behovet av en trafiksäkrare lösning i korsningsområdet von Knorringsvägen-Getavägen. Sedan dess och fram till dags dato finns otaliga skrivelser som påpekar landskapsregeringens ansvar för trafiksäkerheten som väghållare för detta vägområde i Godby centrum.

Hösten 2019 hade rondellen tagits med i den då liberalledda landskapsregeringens trafikplan och då meddelades att arbetet skulle bjudas ut senast vårvintern 2020. Däremellan bytte regeringen färg och allt verkar ha stannat av. Ännu har bara flyktiga löften getts om byggstart, det senaste innan årsskiftet. Nu är vi över på år 2022 och tystnad råder ännu från landskapsregeringen både kring ett konkret startdatum och orsaker till förseningen. Inga grävskopor syns ännu i Godby centrum.

Avser landskapsregeringen att påbörja rondellbygget i Godby under denna mandatperiod eller ska även detta infrastrukturprojekt skrotas och göras till valfråga i repris? Om inte är det dags att komma till skott! Påbörja byggnationen av rondellen i Godby centrum.

NORRA ÅLANDS LIBERALER