DELA

Vad händer med asfalten i skogen?

En försynt undran angående blandasfalt i skogen: vad händer? Asfalt i skogen på en icke godkänd plats är ett lagbrott, blandasfalt som kan innehålla tjärasfalt är ett grövre brott. I över två år har den legat i Ödanböle och enligt projektledaren för ombyggnaden av Ålandsvägen även i andra schaktgropar!

Polisen utreder och har gjort det i ett och ett halvt år, ÅMHM sitter och väntar på utredningen, under tiden har lakvattnet som regnat genom massorna runnit ut i grundvattnet och rakt ut i Östersjön. Blandasfalt kan innehålla cancerogena ämnen, men inga försök att ta hand om lakvattnet har gjorts för att minska på skadorna medan man väntar på utredningen!

Borde inte någon myndighet agera och visa miljöansvar?

UNDRANDE MEDBORGARE