DELA

Vad hände med båtplatsen vid Kapellviken?

Jag återkommer till min insändare den 2 oktober 2020 angående ett beslut som kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling fattade och som sedan ändrades av tjänstemännen i församlingen. Beslutet gällde uthyrning av en båtplats vid Hullviken /Kapellviken och ändrades av tjänstemännen att även omfatta ett strandområde 20 x 25 meter. Kyrkorådets ordförande ogillade starkt att jag vände mig till massmedia och inte använde mig av prövning och kyrkobesvär istället. Min åsikt är att allmänheten har rätt att få veta vad som gäller för strandområdet, bästa sättet är genom en insändare. Kyrkorådet visar ingen vilja att återställa det ursprungliga beslutet som gällde endast båtplats och anser ärendet slutdiskuterat.

Strandområdet tillhör församlingen och skall förvaltas av kyrkorådet på bästa sätt. Därför borde det vara tillgängligt för alla människor. Kyrkan borde tänka på natur och miljö och föregå med gott exempel, att bevara naturen på församlingens områden är viktigt, utbyggnaden av kajen borde aldrig tillåtits. Strandområdet är i församlingens skogsbruksplan noterat som ”naturpark”!

 

År 2020 installerade arrendatorn på området en bränsletank bredvid det gamla båthuset, oklart är vad tanken innehåller, hur den fylls på (med tankbil?), om den följer bestämmelserna för bränsletank bredvid vattnet. Vilka risker finns att bränsle läcker ut i Kapellviken? Vem har ansvaret?

Kyrkorådet vill inte diskutera ärendet. Man inväntar ett beslut från Förvaltningsdomstolen angående helt andra frågor . Under tiden har församlingen på sitt strandområde en gammal bränsletank bredvid ett gammalt båthus, en bränsletank som ingen vet något om.

I september kommer Katarina Gäddnäs som präst till Lemland-Lumparlands församling. Väntar man sig att hon skall reda ut problemen som man har ställt till med?

 

Glad sommar – var rädd om vår natur!

TRAUTE ERIKSSON
Norrboda

 

Lemland-Lumparlands församling har getts möjlighet att svara. De som har hand om ärendet är för tillfället på semester.