DELA

Vad hände egentligen med Smart park?

Enligt Ålands investerings ab:s (ÅI) hemsida så fungerar Sven-Harry Boman som deltidsarbetande styrelseordförande i företaget? Han torde vara den som ligger bakom allt förarbete (kalkylerna/budgetering) till Smartpark genom Krutbyn ab. I vanlig ordning så finns inte Sven-Harry med mera när ÅI ab skall förklara nu hur det hela har gått till?

Tomas Lundberg är tillsatt som ny styrelseordförande? När har bytet av styrelseordförande skett och varför byte? Det är de så kallade ”Chipspengarna” som ligger bakom Ålands investerings ab och därför har deras görande ett allmänt intresse.

Det är många vd:ar som har fått gå genom åren på Åland i de bolag som Sven-Harry har suttit i styrelsen men han har märkväl aldrig själv felat. Enligt egen erfarenhet genom Retpack Solutions ab oy så försvann alltid Sven-Harry när jag/vi började konfrontera honom och hans påståenden när de uppenbart var helt felaktiga. Han var snabb att slänga ur sig det ena och andra men endera så gjorde han sig oanträffbar eller så svängde han kappan helt.

Det verkar dock som om allt kommer igen Sven-Harry? Du informerade mig om att alla åländska företag börjar förtjäna pengar från dag ett. Gäller detta inte för Medimar Scandinavia ab och Smartpark? Du berättade även för mig att det borde vara förbjudet för sådana ”loosers” som mig att äga mer än 20 procent i aktiebolag samt att det dessutom borde vara i lag förbjudet att jag skulle få inneha en styrelseplats. Enligt dig så borde det ju inte heller kunna finnas flera odugliga företagare än mig så vad är det månntro som har gått snett i Smartpark?

Jag hoppas såklart att Smartpark kan drivas vidare när någon annan tar smällen för investeringen som tydligen blev för stor. Sven-Harry stig fram och berätta rakryggat och ärligt om hur det hela har gått till? Var i era funderingar har det gått fel och varför höll inte investeringskalkylerna med mera?

Genom egen erfarenhet så växer man som människa genom att alltid själv stå upp för sina gärningar. Jag är övertygad att så även sker med dig Sven-Harry men att alltid dra sig undan samt komma med bortförklaringar förminskar människan istället.

Krister A. Martell

Sven-Harry Boman har fått ta del av insändaren. Red.