DELA

Vad håller GHS på med egentligen?

Godby Högstadieskola har i fredags 7.10 dragit igenom en sk. ”regnbågsdag”, då eleverna klassvis hade uppmanats att den dagen ta på sig kläder i förväg givna och klara färger.

Om detta tilltag hade inte föräldrarna mig veterligen fått någon som helst information från GHS! Jag fick höra om detta av mitt barn på morgonen i fredags – och blev upprörd.

Ringde genast till skolans kansli, där en av skolans personal förklarade, att ingen från ”regnbågarna”, eller någon annan grupp skall besöka skolan, utan man vill ”bara” den dagen manifestera för allas lika värde, genom att barnen uppmanades klä sig på detta vis, och att klasslärarna eventuellt säger några ord om ämnet jämnställdhet.

Detta svar var dock ett uselt bortförklaringsförsök, eftersom det är ju helt klart, att ämnet jämnställdhet – som i sig är viktigt att diskutera om – skulle kunnat mycket bättre hanterats och behandlats vid skolan utan någon som helst anknytning till ”regnbågarna”. Även om jag än så länge inte vet att vems initiativ evenemanget var, har man otvisteligen på detta vis försökt rättfärdiga en liten folkgrupps – låt mig säga – udda åsikter och handlingar, och dessutom, som ”dolt budskap”, prackat på dessa på skolbarnen, även om dessa åsikter och handlingar inte skulle diskuteras i djupare mening. Ett flertal bilder hade också tagits, där eleverna står i rader med sina färgsprakande kläder.

Det skedda är under all kritik, rent utsagt. Skulle vara intressant att veta, att hur detta ”jippo” blev möjligt att genomföra i överhuvudtaget såsom det nu skedde.

Detta är i strid – är jag övertygad om – de flesta föräldrars och hemmens värdegrund och tänkande. Här kränktes inte bara föräldrarna, utan även eleverna själva.

Utöver ovanstående – vad och varför skall skolungarna ha något med ”regnbågarnas” budskap att göra med? Absolut inget. Barnen får själva ta ställning till olika ting och fenomen i samhället, då de blivit vuxna.

Klart att alla människor har lika värde, men allting skall inte vara acceptabelt och accepterat i samhället.

Förälder

 

Nya Åland  tillåter en kritisk och anonym insändare som riktar kritik med hänsyn till minderåriga barn.

Rektorn på Godby högstadieskola kommer att bemöta insändaren.