DELA

Vad görs för tandvården?

I sms-spalten har ”Tandtrollet” och flera med trollet frågat om tandreformen på Åland.
Det är en bra fråga. Inför valet drev Ålands socialdemokrater på om allmän tandvård för alla. I samband med valet fick vi ett visst stöd för vårt förslag om att reformera tandvården på Åland. Men långt ifrån av alla partier.

I september 2007 lyckades Göte Winé (s) få hela ÅHS-styrelsen med sig och man beslöt att styrelsen skulle se över tandvården. Hittills har man inte hört något om ÅHS:s utredning om tandvården.

I januari 2008 gick ansvariga ministern Katrin Sjögren ut och berättade att man arbetar med frågan. Hon uttalade sig i media på detta sätt: ” Det behöver bli billigare överlag att gå till tandläkaren. Antingen genom en tandvårdscheck eller en check i kombination med att flera får tillträde till tandvården inom ÅHS.”

Därför ställer jag nu frågan till ÅHS och landskapsregeringen:” Vad gör ni för att reformera tandvården på Åland?”

Barbro Sundback (s)