DELA

Vad gör stadsträdgårdsmästaren?

”Den nya infrastrukturnämnden erbjuder alla Mariehamnare och besökare en välskött stad med välfungerande infrastruktur dygnet runt”.
Bland annat detta och att infrastruktursektorn kostar drygt 27 miljoner per år går att läsa i stadens årsberättelse för 2012.
Vi i ÅF tyckte inte att Infrastrukturnämnden till alla delar levde upp till sin ovan citerade verksamhetsidé. Därför lämnade vi i maj 2012 in en motion om den bristande skötseln av stadens grönområden.

Ett år senare, efter en promenad med barnvagn på en nästan igenvuxen strandpromenad vid småbåtshamnarna i Östernäs, skrev jag i början av juni mail till stadsledningen och frågade bland annat:
Vem är ansvarig för planering och skötsel av stadens stränder och grönområden? Kommer stränderna runt staden att mer eller mindre få växa igen?
Jag fick snabba och korrekta svar som ”att stränderna sköts enligt stadsplan och skötseln planeras av personal under stadsträdgårdsmästarens ledning. Meningen är inte att stränderna skall växa igen men enligt stadsplanen handlar det samtidigt om PN parkområde i naturtillstånd med krav på vad som får göras. I generalplanen är området SN naturskyddsområde”.
Det framgick också av svaret att man tagit till sig av vår motion och att samarbete med stadsborna kommer att kunna skötas under ordnade former som snart kommer att presenteras för media och på stadens hemsida.
Det var ett positivt besked. Men avsikten från vår sida var inte att staden skulle starta upp ett nytt byråkratiskt projekt för detta.

Som framgår av texten på stadens hemsida gör man en enkel sak väldigt byråkratisk. Eftersom personal från staden ska kartlägga, d.v.s. fotografera, skriva skötselavtal som ska kontrolleras och möjligen förnyas årsvis, krånglar det enbart till vardagen och gör hela ”jobbet d.v.s. biståndsprojektet” drygt och ineffektivt?
Detta särskilt för en förvaltning som i stället borde använda större del av sina resurser på den praktiskt skötseln av stadens grönområden.
Varför inte göra det enkelt och praktiskt? Ta bort den byråkratiska och misstänksamma inställningen till de stadsbor som erbjuder sig att hjälpa till med ert jobb.
I det flesta fall handlar det uteslutande om vanlig, enkel slyröjning på stadens områden runt tomter, stigar och runt stränder som växer igen på några år.
Vår avsikt med motionen var att göra staden trivsammare för oss som bor här samtidigt som vi hoppades att det kunde finnas en vilja till praktiskt samarbete från förvaltningen.

Tyvärr känns det som om orsaken till att man nu ger oss möjligheter till privata initiativ, inte är för att öka trivsel, delaktighet och samarbete utan istället enbart för att hantera resursbristen. En brist som gjort att Mariehamns karaktär av stad vid vattnet har naggats i kanterna. De förr så ljusa och luftiga stränderna har ersatts av igenväxta grönområden.
Vi hoppas med detta att stadsträdgårdsmästaren, och anställda i infrastrukturnämnden, tar vara på privata initiativ som förbättrar skötseln av grönområden och stränder i vår stad och som sparar kostnader: Förenkla och krångla inte till det. Det är för oss stadsbor ni finns till.
Rolf Granlund
Axel Jonsson
Ålands Framtid