DELA

Vad gör landskapet åt 5G-utbyggnaden?

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson. Finlands Kommunikationsministerie tillåter 5G på Åland, ny elektronik vilket ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Sloveniens regering har flyttat fram beslut om bredbandsstrategi som innefattar 5G-utbyggnad på grund av möjliga hälso- och miljörisker.

Franska myndigheten Anses slår fast att det helt saknas forskning om effekter av 5G-frekvenser mellan 3 och 4 GHz.

Bryssel (regionen, reds anm.) har tillfälligt stoppat 5G i avvaktan på utredningar om hälso- och miljöriskerna med 5G.

I Schweiz her fler kantoner fattat beslut om regionalt stopp av fortsatt 5G utbyggnad i avvaktan på utredningar om hälso- och miljöriskerna med 5G.

Skulle vi acceptera att läkemedelsbolag säljer mediciner och vacciner på Åland som ej först vetenskapligt hälsostestats och godkänts? 5G-utbyggnaden på Åland måste stoppas tills det vetenskapligt bevisats att tekniken är biologiskt ofarlig.

Ty annars bryter den mot internationella Nürnbergkodexen som stipulerar att vi människor inte får användas som försöksdjur utan samtycke. Vad tänker ni göra åt detta sanslösa myndighetsförfarande?

GERRY ALLGODE