DELA

Vad gör Emmaus Åland för människor på flykt?

Emmaus Åland ger ekonomiskt stöd till Kurdiska röda halvmånen som jobbar med akutinsatser för flyktingar i kurdiska Syrien. Emmaus Ålands stöd går till mediciner och sjukvårdsutrustning.

Emmaus Åland ger ekonomiskt stöd till flyktinglägret Shatila i Beirut, Libanon. Med grannlandet Syrien i krig är mer än var fjärde person i Libanon i dag flykting. Läget är extremt och barnen är bland de mest utsatta. Emmaus Åland ger stöd till en förskola i flyktinglägret. Barnen i förskolan är från det palestinska flyktinglägret eller nykomna från krigets Syrien. Vårt stöd ger möjlighet för 80 barn att gå i förskolan och en chans att få en god start i livet. Stödet ges i samverkan med Emmaus Björkå i Sverige.

Emmaus Åland stöder dessutom västsaharier som är på flykt sedan 40 år tillbaka. Vårt stöd går till väst­sahariska flyktingläger i Algeriet och till opinionsbildande arbete. Detta i samverkan med Emmaus Stockholm, Praktisk Solidaritet och Western Sahara Resource Watch.

Vi skickar inte kläder eller andra varor till våra samarbetspartners i dessa regioner. Det som behövs bäst just nu är pengar. När du skänker till oss, när du handlar av oss och när du delar våra budskap i sociala medier, då hjälper du människor på flykt. De varor du donerar omsätter vi i pengar, som går till människor på flykt.

För flyktingar och migranter på Åland har Emmaus Åland beredskap att bidra med de varor som behövs. Dessutom kan vi tillsammans med andra aktörer erbjuda sysselsättning och jobb åt flyktingar och migranter.

Vi ta emot donationer i våra insamlingsbössor och på konto

FI32 6601 0002 3016 79

Emmaus Åland kräver nu tillsammans med den europeiska Emmausrörelsen i ett internationellt upprop:

Öppna säkra vägar till Europa för människor på flykt i enlighet med internationell och europeisk lag.

Skapa ett system för flyktingmottagande mellan medlemsländerna som bygger på solidaritet.

Reformera asylrätten och avskaffa Dublinförordningen.

Emmaus Åland