DELA

Vad gjorde maten olämplig?

Som småbarnspappa läser jag debatter om barn med intresse. Nu senast fastnade jag för artikeln om barnträdgårdslärarinnan som inte fick äta sin egen mat på jobbet.
Att dagispersonalen äter tillsammans med barnen verkar meningsfullt, varför skilja dem åt? Att dagiset omfattar tanken att barnen skall uppmuntras och läras att acceptera människor från andra kulturer känns som bra pedagogik, det är ett gott förhållningssätt till omvärlden och ökar säkert förståelsen och respekten för det som känns annorlunda.

Nu till det som konfunderade mej. Barnträdgårdslärarinnan som ätit sin mat på dagiset i många år förbjuds nu för att det sänder fel signaler till barnen. Något har tydligen inträffat det senaste året som gjort att dagisets värderingar ändrats. Vad kan det vara?
Har ny forskning fått dagiset att ändra ståndpunkt i det lämpliga att personal med egen mat äter med barnen? Har WHO ändrat några kostrekommendationer? Hur har denna nya kunskap förändrat pedagogiken? Som förälder känns det viktigt för mej att jag vet vilka värderingar ett dagis har. Vilka är de och under vilka förutsättningar kan de ändras? Meddelas föräldrarna när de ändras?

Barnomsorgschefen anförde att det är olämpligt för barn (sänder fel signaler) att se vuxna äta bantningsmedel, i artikeln fanns dock inget som tydde på att barnträdgårdslärarinnan blandat bantningsmedel i maten så frågan är inte besvarad i och med det påståendet.
Det vore roligt att höra kloka och hållbara argument i saken och jag hoppas att inte dagisledningen förfaller till det i Finland vanliga ledarskapet management by perkele.

Hans-Erik Ramström
nyfiken pappa