DELA

Vad gjorde juristen?

Inte minst märkligt av allt som nu avslöjas om Mariehamns Hamn Ab är att drygt 100 000 € spenderats på juristkonsultationer vid upphandlingen av Pommerndockan. I den upphandlingen, som var lagstridig, kan staden ha lidit stor ekonomisk skada. Vad gjorde juristen?

Mariehamns Hamn accepterar i april 2017 ett anbud som man kallar ”en ny konstruktion av dockan och dess grundläggning” trots att man i anbudsförfrågan i december 2016 uttryckligen skriver att anbudsgivare inte får ”lämna in anbud som avviker från vad som anges i anbudsförfrågningsdokumenten”. En av anbudsgivarna gavs således fria händer vad gäller konstruktionen, medan andra anbudsgivare och potentiella anbudsgivare såg sig tvungna att följa anbudsförfrågan. Detta eliminerade konkurrensen lokalt och på EU-nivå på lagstridigt sätt.

Saken är av teknisk natur men borde rimligtvis ha uppmärksammats av en juridisk expert och en ny upphandling inletts. Det som däremot omöjligt kan ha passerat en juridisk granskning är att Mariehamns Hamn i mars 2017 skriver att upphandlingen görs med stöd av den nya upphandlingslagen 2016/1397. Den lagen trädde i kraft först åtta månader senare, 1.11.2017. Vid upphandlingen av Pommerndockan gällde den gamla upphandlingslagen 2007/348.

Mariehamns Hamns styrelseordförande säger i tidningen att hamnchefens upphandlingar inte förorsakat staden någon ekonomisk skada.

Den s.k. specialrevisionen talar ett annat språk, men det är skäl att påpeka att den skadan ändå är liten i jämförelse med den skada som staden åsamkats av att Mariehamns Hamn eliminerade konkurrensen vid upphandlingen av dockan. Här kan det vara fråga om miljonbelopp.

JERKER ÖRJANS