DELA

Vad får knarkkriget kosta?

Vi är många ålänningar som vill stoppa knarket, förebygga missbruket och hjälpa missbrukare som vill lägga av och har lagt av. Men jag är rädd för att det blir många gissningar och tyckanden om hur resurserna ska fördelas. Alla partier har ett stort gemensamt ansvar i denna fråga som vi bör agera realistiskt och förnuftigt om. Om inte ens kontrollstaterna Kina och Nordkorera kan stoppa knarket, trots dödsstraff, hur mycket ska vi då satsa av våra skattepengar som ska räcka till ALLAS välfärd, utveckling, etc. Hur mycket får knarkkriget kosta?

I stället för att spekulera, borde vi fråga polis, tull sjö- och gränsbevakningen vad de har för förslag, behov och idéer och utgå ifrån det? Hur är det internationella samarbetet och behöver vi en lagändring som gör att polisen ges samma möjligheter som poliser utanför norden att under ordnade former i kampen mot narkotikan provocera fram brott, exempelvis vid narkotikaförsäljningssituationer? Om vi vet mera, så kanske vi kan motivera och fördela resurserna bättre och mer realistisk.
Kanske det finns redan skrivelser, men jag har inte sett någon sådan rapport eller utredning. Hoppas att få se kommentarer och synpunkter från de myndigheter som jobbar med bekämpningen.
Lis Karlsson (Lib)
Lagtingskandidat 234 och 522 Föglö kommunval