DELA

Vad då för politik, demokrati, delaktighet och inflytande?!

Visst kan dessa ord kännas lite stela och nästan skrämmande, som ett konstigt fikonspråk. Fina ord men vad betyder de? Vad är politik? Vad är demokrati? Delaktighet? Inflytande? Varför ska jag bry mig? Är det bara svårt och tråkigt som det låter eller?
Det är lätt att få uppfattningen att politik är bara stora debatter, obegripliga ord och tomma löften. Det är så som politik ofta framhävs i medierna. Egentligen är politik även små beslut på gräsrotsnivå. I det stora hela handlar politik om att sköta gemensamma frågor. Dina och mina frågor, inte ”någon annans”.

Den främsta orsaken till att människor engagerar sig brukar låta ungefär så här: ”Om inte jag gör det så gör någon annan det. Jag vill hellre vara med och påverka och bestämma än att låta andra ta alla viktiga beslut som berör även mig.” Helt förnuftig tänkt. Man behöver inte vara ett geni för att komma på den tanken. I all enkelhet är det ju så att vi alla i ett demokratiskt samhälle har möjlighet att påverka. Är inte det åtminstone lite spännande? Istället för att gnälla att något inte fungerar som vi anser att det borde, kan vi faktiskt göra ett seriöst försök att ändra på det.

Demokrati, delaktighet och inflytande har med makt att göra. Den som deltar och har inflytande har makt att påverka utvecklingen. De flesta av oss tycker att det är viktigt att rösta eller åtminstone anser vi att vi har en skyldighet att göra det. I själva verket är röstandet bara en ganska liten del av det vi kan göra. Ungdomar som inte ännu har fyllt 18 kan göra mycket annat och de som redan har fyllt 18 kan göra mycket mer än bara rösta.

Påverkan kan vara en insändare du skriver eller ett e-post som du skickar till beslutsfattare. Deltagande kan bland annat vara en demonstration som ni ordnar på skolan för att få igenom förändringar i skolmaten, rasterna eller undervisningen. Kanske du tar initiativ till en facebookgrupp för att samla in namn för något du tror på. Då öppnar du ett forum för diskussion och kan föra fram åsikterna till beslutsfattarna i skolan, kommunen eller lanskapsregeringen.
På Åland är det nära till makten. Vi lever i ett litet samhälle med goda möjligheter för var och en att påverka. Samhället är litet och tryggt och i det stora hela väl fungerande. Det finns utrymme och möjligheter att utveckla. Finns det något du vill vara med och utveckla och åt vilket håll vill du att utvecklingen ska gå? Vad är viktigt för dig att fungerar i livet och i vårt samhälle? Vems intressen vill du beveka? Eller vem vill du att ska bevaka dina intressen?

Du bestämmer själv hur stort ansvar du vill ta. Du har alltid ett val, du kan välja att påverka eller att inte göra det. Du väljer själv om du vill utveckla samhället du lever i. Även att inte välja är ett val. Av någon anledning låter du i så fall andra välja för dig. Varför? Litar du på att de väljer rätt för dig? Eller tror du inte på dina möjligheter att påverka? Säger du att du inte är intresserad av politik? Då vill jag fråga om du är intresserad av hur du lever ditt liv? Är du intresserad av hur din framtid ser ut? Är det något du vill förändra eller kanske något du vill behålla? Är du intresserad av vilka möjligheter du har att utbilda dig, utöva ett yrke, leva i ett tryggt och fungerande samhälle? Vem tror du att kan fixa det åt dig? Det minsta du kan göra om du inte vet är att ta reda på det.
Riikka Åström
vik.ungdomskonsulent
http://ungdomskonsulent.blogspot.com